Mомче са родило с огромна глава

Едно момче са родило с огромна глава. Ама много голяма. Направо била като някоя камбана. Като момчето пораснало, то започнало да излиза пред блока и да си играе с другите деца. Един тарикат го забелязал и си помислил: „От тоя звяр мога да изкарам добри пари“.
Отишъл при родителите му и им казал:
– Може ли да го вземам с мене всеки ден за по един час? Ще ви плащам добре!
– Е, вземай го! Нас какво ни бърка?
Дошло си момчето първият ден и донесло хиляда лева. Дошло си на втория ден с две хиляди лева, на третия ден с три хиляди лева… Техните започнали да се питат какво става.
– А бе, главестия, къде ходите с тоя човек и от къде ги носиш толкова много пари всеки ден?
– Ами, ходим по магазините…
– И какво правите, като ходите по тия магазини?
– Ами, той взема една тухла и я хвърля, за да строши витрината на някой магазин. После аз си показвам главата и викам:
– Давайте парите, че да не влизам целия!