Момче изпратило приятелката си до тях

Момче изпратило приятелката си до тях. Пред входа то и казало:
– Излизаме вече от два месеца! Искаш ли, да отидем тази вечер в къщи?
– Ами…
– Хайде де, моля те!
– Ами добре! Но искам да отида до вкъщи, за да попитам първо нашите…
– Добре, но побързай!
Момичето бързо изтичало към тях. След няколко минути тя излязла обратно
усмихната, прегърнала го, целунала го и казала:
– Хайде, да вървим!
В този момент се отворил някакъв прозорец от блока и бащата на момичето извикал:
– Сра, а! Ама да пуснеш водата, не можа…