Многоклетъчни организми (метазоа)

Многоклетъчни организми (метазоа) – това са организми, съставени от множество клетки, които от своя страна изграждат тъкани, органи и системи с различни функции присъщи на дадения многоклетъчен организъм. Многоклетъчните организми възникват в процеса на еволюцията от едноклетъчни колониални организми, при които индивидите са морфологично и физиологически специализирани – за хранене, за размножаване, за движение и така нататък. При многоклетъчните организми координацията на клетките, органите и системите се осъществява чрез телесни течности и посредством нервната система, при животните и растенията – чрез плазмодезмите. Многоклетъчните организми включват всички растения и животни с изключение на едноклетъчните.