Младоженецът скришно пъхнал 100 лева в ръката на попа

Младоженецът скришно пъхнал 100 лева в ръката на попа преди сватбата и тихо му прошепнал на ухото:
– Отче, спести ми въпроса – „Заклеваш ли се да и бъдеш верен до гроб?“
Почнала венчавката, и както си вървял ритуалът, попът се обърнал към младоженеца:
– Заклеваш ли се да и бъдеш верен до гроб?
Онзи скочил като ужилен, но през зъби казал:
– Да!
След ритуала младоженецът дръпнал попа настрани и взел да му крещи:
– Аз нали ти дадох пари на тебе?
– Ти даде, ама тя ми даде повече…