Млада жена се къпела в басейна

Докато млада жена се къпела в басейна ѝ се скъсала връвчицата на прашките. Дамата успяла бързо да съобрази и хванала първата и попаднала табелка, прикрила се отпред с нея и тръгнала към хотела, за да се преоблече. По пътя се чудела защо всички я зяпат и ѝ се смеят. Когато и идващият срещу нея сервитьор започнал да се хили, тя му се развикала:
– Какво толкова смешно има? Не може ли да се случи на всеки?
– Може госпожице, но не всеки си слага такава табела…
Тогава жената се погледнала отпред и прочела: „Само за възрастни! Дълбочина два метра! Не скачайте с главата напред!“