Три мишока седели в бара

Три мишока седели в бара и спорели кой е по-яко копеле. Първият казал:
– Аз капаните за нищо ги нямам. Влизам в тях за кеф. Като щракнат, правя на тях няколко упражнения за мускули и излизам.
Вторият казал:
– Това е нищо. Аз като свърша алкохола и минавам на отрова за мишки. Ей така, за кеф…
В това време, третия мишок станал и си тръгнал. Другите два мишока се спогледали и го питали:
– Ти пък къде тръгна?
Третия мишок се спрял, обърнал се и отвърнал:
– Прибирам се в къщи, да опъна котарака…