Успешен мениджър решил да става фермер

Успешен мениджър решил да става фермер. Купил си той една ферма в някакво забутано село. Купил си и крави и станал  животновъд. Понеже тази област му била чужда, лесно го излъгали и му продали некачествени животни, които имали много нисък млеконадой. Местните започнали да го следят, да злорадстват, очаквайки пълния му крах в най-скоро време. За тяхно учудване, обаче, продаденото от него мляко нараствало от ден на ден. Печалбите му също бързо нараснали и скоро той станал един от водещите животновъди в региона. Всички започнали да го уважават и искали да дружат с него, за да се доберат до тайната на успеха му. Той не я и криел,а даже я споделял с готовност:
– Фокусът е в мотивацията и в организацията. Всяка една сутрин, аз правя оперативка с цялото стадо. На тази оперативка, аз задавам един и същи въпрос: „Какво ще продаваме днес? Месо или мляко?“. Останалото е благодарение на добрата  инициатива на персонала…