Медоносна пчела

Медоносна пчела (Apis mellifera) е насекомо от надсемейство пчели. Медоносната пчела живее в сложна колония наричана пчелно семейство. Пчелното семейство се състои от:

Пчела майка (женска) – достига дължина 20-25 милиметра и снася яйца (1200-1500 за едно денонощие). Пчелата майка е най-плодовита през първата и втората година.

Търтеи – имат дължина 15-17 милиметра. Търтеите се излюпват от неоплодените яйца и техния брой достига по няколкостотин в кошер.Търтеите живеят през размножителния период за да оплождат майката.

Пчели работнички – имат дължина на тялото 12-15 милиметра. Броят на пчелите работнички достига до 70000 през лятото и спада до към 10000 през зимата. Ролята на пчелите работнички е да се грижат за поколението, да произвеждат продукти и да поддържат чистотата в кошера.

Новите пчелни семейства се образуват чрез роене на пчелите. Медоносната пчела се отглежда със стопанска цел за добив на мед, восък, прополис, пчелно млечице, пчелен прашец и пчелна отрова.