Мед (Cuprum – Cu)

Мед (Cuprum – Cu) – химичен елемент, розовочервен, много ковък, жилав и разтеглив метал, с много висока електропроводимост. На сух въздух химическия елемент мед (Cu) не се изменя, на влага обаче се покрива с патина. Медта се разтваря в азотна и концентрирана сярна киселина. Мед се добива от сулфидните и руди чрез последователно окислително пържене, редукционно стопяване и електролитно рафиниране. По употреба медта е втора след желязото. Повече от половината от добиваната мед се използва в електронната промишленост> Освен това намира приложение и при създаването на сплави, различни съединения в химическата промишленост, в селското стопанство (за син камък) и другаде.