Мечо Пух и Прасчо се разхождали из гората

Мечо Пух и Прасчо се разхождали из гората. На една поляна те намерили изоставена ловна пушка. Тъй като те не били виждали такова нещо досега, започнали да я разглеждат. Прасчо я хванал за дулото, а Мечо Пух  за приклада. Докато си играели, Мечо Пух натиснал спусъка без да иска. Чул се страховит гърмеж. Прасчо се свлякъл на земята и започнал да се превива от болка и да квичи:
– Квии, квии, квии…
Тогава Мечо Пух изкрещял с всичка сила:
– Какво се хилиш бе, свиньо мръсна! Знаеш ли как ми писнаха ушите?