Лъвът в зоопарка изял дресьора си

Лъвът в зоопарка изял дресьора си. Назначили втори, но лъвът изял и него! Обявили конкурс, но така и никой не се явил, макар че вдигнали заплатата двойно. След около седмица, една блондинка се кандидатирала. Още когато директора на зоопарка я видял, започнал да я разубеждава. Обяснил и, че тази работа е много опасна за едно момиче. Блондинката обаче му отвърнала:
– Дайте ми само един камшик и след елате да ме видите след час!
Започнали да чакат, а в този момент дошъл един нов кандидат звероукротител.
– Вече назначих едно момиче. – казал му Директора.
– Голям съм карък, все изпускам хубавите работи…
– Нищо де, ела да видим. Може лъвът вече да я е изял и тогава ще назнача теб!
Отишли те и какво да видят… Блондинката лежала чисто гола в клетката на лъва с вирнати крака, а лъвът чакал провесил език. Мацката изплющяла с камшика, а лъвът скочил през чатала и, като в движение и теглил една шпакла!
– Ти можеш ли така, бе? – попитал Директора ококорения дресьор.
– Мога, бе! Как да не мога? Ти само разкарай лъва…