Лъвът забранил на горските животни да пият

Лъвът забранил на горските животни да пият. Който пиел, щял да бъде изяден.
На другия ден, лъвът чул пиянски песни и намерил зайчето пияно.
– Зайо, трябва да те изям. Издадох забрана, която ти наруши!
Зайчето отвърнало:
– Моля те, не ме яж! Обещавам повече да не пия.
На другия ден, лъвът пак чул пиянски песни и пак намерил зайчето пияно.
– Зайо, тоя път ще те изям!
– Моля те, повече няма да пия! Това беше!
На третия ден, лъвът отново чул пиянски песни и побеснял. Този път намерил зайчето в гьола.
– Зайо, повече няма да ти прощавам! Изяждам те веднага!
Пияното зайче едва успяло да смотолеви:
– Лъвчо, абе ти нали забрани на горските животни да пият?
– Да!
– Ами ние рибите какво общо имаме с тази работа?