Лъвът събрал всички животни

Лъвът събрал всички животни и им казал:
– Имам за вас две новини. Едната е добра, а другата е лоша… С коя искате да за почна?
Животните извикали в един глас:
– С добрата новина…
Лъвът казал:
– Вчера на гарата пристигна цял вагон, пълен с презервативи.
Животните извикали:
– Ураааа! А каква е лошата новина?
Лъвът тъжно им заявил:
– Оня идиот Заека, да вземе, да ги разтовари с вилата…