Лъвът събрал горските животни

Лъвът събрал горските животни и им казал:
– Довечера ще ходим на гости на жирафа. Нека всеки един да уважи поканата!
– Еееей, сега и трябва да уважаваме поканата… – казала наглата жаба. Лъвът побеснял, но продължил.
– Знаете, че жирафът има деца, така че се дръжте културно!
– Еееей, сега и културно трябва да се държим… – заявила жабата, а лъвът не се сдържал в кожата си.
– Нека всеки да носи по един подарък за децата!
Жабата пак мрънкала:
– Еееей, сега и подаръци трябва да носим…
Лъвът продължил:
– Няма да стоим до късно, за да не притесняваме децата!
Жабата продължила да мрънка:
– Еееей, сега пък трябва и да не ги притесняваме….
Лъвът бил вече много ядосан:
– Аз имам чувството, че едно зелено, гадно и много нахално същество няма да дойде!
Жабата пак измрънкала:
– Еееей, сега пък и крокодила нямало да идва….