Лъвът издал заповед

Лъвът, в качеството си на цар на животните, издал заповед: „Да не се сере по горските пътеки!“. Един съботен следобед, всички животни се събрали на пикник на поляната. Пристигнал лъвът, целия омазан в лайна и попита:
– Кой се изсра на горската пътека?
Всички животни мълчали.
– Пак питам! Кой се изсра на горската пътека?
Всички животни изтръпнали.
– Абе изроди, кой  се изсра на пътеката бе?
Слончето се обадило изплашено:
– Аз се изпуснах малко без да искам…
– Какво малко бе! Аз със засилка не можах да го прескоча…