Лъвицата била голяма мръсница

Лъвицата била голяма мръсница и всички в гората я ч*кали когато сварят. Един ден лъвът събрал всички животни и им казал:
– Вярно е, че лъвицата е к*рва, обаче и вие не ме уважавате изобщо. Затова, на всяко мъжко животно ще му отрежа атрибута и ще му издам квитанция. На следващата година като дойдете, давате квитанцията и ще си получите обратно „инструмента“.
Речено-сторено, опашката вървяла, а лъвът режел наред и давал квитанции. По едно време заекът се приближил до мечката и казал:
– Мецо, догодина ще те скъсам, да знаеш!
– Абе, Зайо, с твоята малка п*шка ли, бе?
– Тя моята е малка, ама я виж – взех квитанцията на магарето…