Люцерна (Medicago)

Люцерна (Medicago) – род многогодишни тревисти растения от семейство бобови. В умерения пояс има около 100 вида люцерна като най-много се срещат в Аржентина, Русия, САЩ, Индия, Франция и Канада. В България се срещат 20 вида като четири от тях се отглеждат за фураж (зелена маса, силаж, паша, сено):

  • синя (обикновена) люцерна
  • жълта (сърповидна) люцерна
  • хибридна люцерна
  • хмеловидна люцернаЛюцернаЛюцерната е едногодишно или двугодишно растение. Сеното и съдържа 12-16% белтъчини, много калций и витамини. Люцерна може да се сее самостоятелно или в тревни смески. В България посевите от люцерна заемат 338824 хектара (по данни от 1971 година).