Един ловец хванал сребърната рибка

Един ловец хванал сребърната рибка.

Всички знаят, че тя изпълнява само по едно желание. Ловецът пожелал да види какъв дивеч ще се ловува след един век. Пуснал той рибката, а тя го пренесла един век напред във времето. Ловецът се озовал в полето край някакъв град с пушка в ръка. До него стоял друг ловец и го гледа любопитно:
– Какво ловувате сега – глигани, сърни, мечки?
– А не, те са забранени. Ловуваме само цигани.
В същия момент ловеца видял, че до един контейнер за смет се въртели група цигани и ровели вътре. Дошлият от миналото ловец, без да губи време, вдигнал пушката и ги запукал наред. Изведнъж отнякъде изскочил горският и се развикал:
– Абе колко пъти да ви повтарям бе? Край хранилките ловът е забранен!