Лисицата се омъжила за заека

Лисицата се омъжила за заека. Минали се няколко месеца и тя родила две прасенца. Заекът направил скандал:
– Марш вън, к*рво мръсна!
Омъжила се после за вълка. Няколко месеца по-късно, тя отново родила две прасенца. Вълка също и направил скандал:
– Марш вън к*рво..
Взела се с мечока и след няколко месеца отново родила две прасенца.Мечока също и вдигнал скандал
– Марш к*рво…
Пораснали „децата“ на лисица, събрали се един ден и я попитали:
– Майко, защо единият ни баща е заек, другият е вълк, третият е мечок, а пък ние сме прасенца?
Лисицата им отговорила:
– Ами, защото всички мъже са свине, затова…