Лекарствени растения

Лекарствените растения са група растения, употребявани за лечение в хуманната и ветеринарната медицина. Използват се без преработване или приведени в подходяща форма (галенови препарати) или като суровини (дроги) за лекарствени препарати. Лечебните свойства на лекарствените растения зависят от съдържанието на активни вещества (някои са отровни ако се приемат в прекомерни количества). Съставите на лекарствените растения (алкалоиди, гликозиди, дъбилни вещества, етерични масла, смоли, витамини и други) са в непостоянно количество и силно се влияят от почвата, климата и други условия. Някои лекарствени растения са диворастящи, други се отглеждат като култури (мак, старо биле, напръстник, етерично-маслени растения и други). Редица състави на лекарствените растения се добиват и синтетично. Събирането на лекарствени растения става в определена фаза от тяхното развитие а сушенето им е много отговорна задача и силно влияе върху тяхното качество. На световния пазар се търгува с около 900 вида растителни дроги, по-важните (около 100) са включени във фармакопеята.