Лекарка не можела да заспи

Една лекарка не можела да заспи. В нея се борели съвестта и разумът:
Съвестта казвала: Как може да спиш спокойно? Ти днес изневери на мъжа си?
Разумът отвърнал: Ами той, никога няма винаги време за с*кс. Постоянно е зает. И светица да си, пак ще изневериш..
Съвестта казала: Добро оправдание, но да го направиш с пациент… къде е лекарската етика?
Разумът отвърнал: Глупости! Динева от трета поликлиника как се ч*ка редовно със своите пациенти? И те са доволни, и тя също…
Съвестта млъкнала. Тъкмо докторката се унесла в съня си и съвестта пак се обадила ехидно:
– Да, но Динева не е ветеринарен лекар…