Лекар отговарял за индианско племе

Лекар отговарял за индианско племе. Веднъж дъщерята на вожда отишла при него и му казала:
– Велик вожд няма ако!
Лекарят и дал хапче за разхлабване. На другия ден, дъщерята на вожда отново дошла при него и казала:
– Велик вожд няма ако!
Лекарят се учудил, помислил и дал още две хапчета. На другия ден обаче пак същото.
– Велик вожд няма ако!
– Ай стига е! Вожда се е запекъл яко! – си казал лекаря.
Взел той една кофа с вода , пуснал вътре две опаковки разхлабителни, кило английска сол, литър резлива боза и добре го разбъркал и го дал на дъщерята на вожда да му го занесе.
На другия ден, дъщерята на вожда влязла разплакана при лекаря. Той я питал:
-Не плачи, кажи какво се е случило?
Дъщерята на вожда му отвърнала:
– Велико ако, вожд няма…