Лечебна кал

Лечебна кал е смес от органични и неорганични вещества. Продукт е на дълготрайни биологични и геологически физико-химични процеси.Лечебната кал бива:

  • лиманна лечебна кал – в силно солени крайморски езера.
  • торфена лечебна кал – получава се чрез преработване на естествен торф.

Лечебната кал представлява сивочерна до черна мека маса, като лиманната е с миризма на сероводород. Съставена е от твърда част (неразтворими неорганични вещества и колоиди) и воден разтвор (между 50 и 80%) на натриев хлорид, магнезиев и калциев сулфат, катализатори, хормони и други. Поема и задържа значителни количества топлина. Лечебната кал се използва за така нареченото калолечение.