Кръвообразуване (хемопоеза)

Кръвообразуване (хемопоеза) е развитието на червените и белите кръвни клетки и кръвни плочки за заместване на остарелите и унищожените. Червените кръвни клетки се образуват в червения костен мозък, белите кръвни клетки – в червения костен мозък, лимфните възли, тимуса и слезката, а кръвните плочки – в костния мозък. Всички видове кръвни клетки произлизат от обща първична клетка хемоцитобласт чрез многофазно превръщане. Важно значение за кръвообразуването имат витамините (особено B6 и B12) и някои химични елементи (желязо, кобалт и други).