Кръвообращение

Кръвообращение е движението на кръвта по кръвоносната система, обусловено главно от енергията на сърдечните съкращения и предизвиканите от това разлики в налягането в началото и края на кръвообращението. Чрез кръвообращението се пренасят хранителни вещества, кислород, хормони, витамини и други към клетките, а се изнасят отпадъчни от обмяната на веществата продукти към белите дробове, бъбреците, кожата. Кръвообращението има и функция да подпомага регулацията на телесната температура. При кръглоустите и рибите кръвообращението има един кръг, при дишащи с бели дробове гръбначни, включително и човека, има два кръга, свързани чрез сърцето.

Голям (телесен) кръг на кръвообращение:

Лява сърдечна камера, аорта, артерии, капилярна мрежа, вени, долна и горна куха вена, дясно предсърдие.

Малък (белодробен) кръг на кръвообращение:

Започва от дясната сърдечна камера, върви по белодробната артерия, капилярната мрежа на белодробните алвеоли, белодробните вени и завършва в лявото предсърдие.

Регулацията и съгласуването на кръвообращението с нуждите на организма става от централната нервна система пряко, чрез хормони и други вещества. При човека количеството на циркулиращата кръв е 75-80%, останалата се намира в кръвни депа. Скорост на кръвния поток: 20-50 сантиметра в секунда в аортата, 0,05-0,1 сантиметра в секунда в капилярите, 6-14 сантиметра в секунда в крайните вени. Едно пълно обръщение на кръвта по двата кръга трае около 55 секунди.