Кръвоносни съдове – артерии, вени, капиляри

Кръвоносни съдове са кухи тръбести органи на кръвоносната система, по-които циркулира кръвта. Те биват артерии, вени и капиляри.

Артериите изнасят кръв от сърцето към периферията до капилярите, като стените им са изградени от три пласта:

  • външен пласт – изграден от съединителна тъкан
  • среден пласт – мускулен
  • вътрешен пласт – от ендотелни клетки

Между отделните пластове има еластични ципи.

Вените пренасят кръвта от периферията към сърцето. Стените им са тънки и се състоят също от три пласта, но с по-малко мускулни и еластични влакна от артериите. Налягането във вените е ниско, като в по-големите вени има джобчета (клапани), които не позволяват на кръвта да се връща обратно назад.

Капилярите са най-тесните кръвоносни съдове. Те свързват непосредствено кръвта с тъканите, с външната среда (в белите дробове, хрилете) или я провеждат от крайните разклонения на артериите във вените. Капилярите имат еднослойни стени, огромна обща дължина и образуват гъста мрежа.