Крепост

Крепост представлява укрепено с яки стени, ровове и други фортификационни съоръжения населено място или определена територия. Всяка крепост има постоянен гарнизон и съоръжения за продължителна, кръгова отбрана. Първата крепост възниква с появата на войната в периода на разложение на първобитното общество. Най-старите крепости са ограждани с дървени, каменни или пръстени стени. През робовладелческия строй крепостните стени (с бойници, площадки и кули) стават съставна част на градовете, където биват изграждани и вътрешни крепости – цитадели. През средновековието са укрепявани и стратегически пунктове, замъци и манастири.  След първата световна война вместо крепости се строят укрепени райони или линии.