Кожен рак

Кожния рак (известен още като кожен карцином) е вид раково израждане на някои клетъчни слоеве на кожата и особено на кожните жлези. Кожния рак се предизвиква главно от въздействието на вредни химични вещества (смоли, катрани и други) в така наречените професионални условия, от дълготраен натиск, от продължително излагане на интензивна слънчева светлина (най-вече през лятото на плажа) и понякога по неизвестни за медицината причини. Заболяването кожен рак е сравнително често срещано (представлява седем процента от всички срещани видове рак), особено в напреднала възраст. Кожния рак се среща главно по кожата лицето. Едни от най-често срещаните симптоми на кожен рак са обезцветяването на кожата в засегнатата област и появата на язви.