Кой иска да зададе гатанка

По време на час, учителката питала учениците, кой иска да зададе гатанка. Иванчо вдигал упорито ръка, но понеже учителката знаела, че Иванчо ще каже мръсна гатанка, тя не му давала думата. Накрая останал само той с вдигната ръка и му дала думата. Иванчо станал и попитал класа:
– Черно с дупка по средата, що е то?
Учителката извела учениците от клас, като оставила само Иванчо и го попитала:
– Кажи ми сега отговора на гатанката!
– Грамофонна плоча. – отговорил Иванчо.
Учителката излязла в коридора и извикала на учениците:
– Хайде ученици, влизайте в клас! Не е пу*ка, плоча е…