Командира проверявал лазарета

Командира проверявал лазарета:
– От какво си болен, боецо?
– От сифилис, господин генерал.
– С какво ще те лекуват?
– С тампон с йод, господин генерал.
Генерала отишъл на второто легло:
– Ами ти, войнико?
– От хемороиди.
– С какво ще те лекуват?
– И мене с тампон с йод.
– Да се оплачеш от нещо?
– Съвсем не.
Генерала отишъл на третото легло:
– А ти, боецо?
– От сливици, господин генерал.
– И с какво ще те лекуват?
– Тампон с йод.
– Да се оплачеш от нещо?
– Ами, ако може, аз да бъда първи на тампона, господин генерал…