Книгопечатане и полиграфия

Книгопечатането е дейност в полиграфската промишленост за размножаване на текст и илюстрации чрез производство на книги, списания, вестници и други печатни издания. Книгопечатането води началото си  от далечната 145о година Йоханес Гутенберг създава печатна форма от подвижни букви и отпечатва книга. Постепенно книгопечатането замества ръкописното размножаване на писмени произведения и ксилографията. Съвременното книгопечатане е високопроизводителна механизирана и автоматизирана дейност.

Полиграфията от своя страна е отрасъл от техниката, обединяващ различните способи за печатно размножаване на текст и илюстрации като вестници, списания, книги, плакати, географски карти и други. Печатането се осъществява чрез натиск на намастилена печатна форма върху материал за печатане (хартия и други), при което печатащите елементи пренасят изображението върху него. В зависимост от вида на печатната форма (с изпъкнали или вдлъбнати печатащи елементи или с равна повърхност) в полиграфията има съответно висок печат, дълбок печат и повърхнен печат.

Основните процеси в полиграфията са:

  • изработване на печатна форма
  • печатане
  • довършваща работа (броширане, подвързия и други)