Киро и Цецо отивали на църква

Киро и Цецо отивали на църква и докато се качвали по стълбите, забелязали едно куфарче. Киро бил по-бързият, грабнал куфарчето, отворил го и видял, че е пълно с пари. Влизайки в църквата, Цецо попитал Киро със знаци: „Ще делим ли?“. Киро също му отговорил със знак: „ОК“ (Вдигнат нагоре палец). Минали се две седмици, но Цецо не получил дяла си от Киро и решил да го потърси за обяснение:
– Абе Кире, нали в църквата те попитах дали ще делим по равно?
– Да, попита ме!
– Нали вдигна палец и каза: „ОК“?
– Ами да, вдигнах ти палец. Как да ти вдигна среден пръст, все пак бяхме в църква…