Киркор получил телеграма от Гарабед

Киркор получил телеграма от Гарабед:
„Чакай ме в 6 часа на гарата и се тревожи!“
Отишъл Киркор в 6 часа и започнал да се тревожи.
Пристигнал влака и Киркор видял Гарабед на прозореца, а в ръцете му едно бебе.
– Какво става, Гарабед?
– Киркор, ти помниш ли това лято?
– Помня го!
– Финландката помниш ли я?
– И нея помня!
– Ами дето първо ти, после аз помниш ли?
– И това много добре го помня!
– Е щом помниш, тогава да ти кажа. Тя роди две близначета. Моето умря – ето ти твоето…