Казанлъшка гробница

Казанлъшка гробница е тракийска куполна гробница от елинистичната епоха, открита през 1944-та година в град Казанлък, България. Открита е съвсем случайно от група войници копаещи окоп. Казанлъшката гробница се състои от правоъгълно преддверие от ломени каменни блокове, тесен коридор и кръгла гробница с кошеровидна форма от изпечени тухли. В коридора на Казанлъшката гробница са изписани растителни мотиви и военни сцени из живота на погребания тракиец (тракийският владетел Ройгос). Долната половина на Казанлъшката гробница е украсена с черни, бели и червени полета, а горната – с фриз с три надбягващи се колесници и уникална живописна сцена на погребално угощение. Стенописите се отнасят към шестдесетте години на трети век преди новата ера. Те са важен източник за изучаване на тракийската култура и изкуство през елинистичната епоха и на генезиса на елинистичното изкуство.