Казаните – голям и малък казан

Казаните (голям и малък) представляват дълбоки сухи циркуси в зърнестите бели мрамори на североизточен Пирин. Голям Казан (дължина 1600 метра, ширина 1200 метра) е ограден от почти отвесните склонове на връх Вихрен и Кутела. Отворен на изток, с постоянен малък снежник на 2450 метра надморска височина. Този снежник задържа снега ежегодишно и по което и време на годината да отидете там ще намерите сняг. По оградните склонове на Казаните расте еделвайс а самата местност изобилства от живеещи там диви кози. Хижите които се намират на територията на Казаните са хижа Бъндерица и хижа Вихрен.