Катаджия спрял шофьор за проверка

Катаджия спрял шофьор за проверка и започнал да се заяжда с него:
– Риванолът в аптечката ви е изветрял. Във фара ви има умряла муха. Защо триъгълника ви свети в зелено, а не в червено?
Шофьорът го по изгледал и го попитал:
– Господин полицай, вие женен ли сте?
– Да, женен съм…
– Ами, защо тогава се държите като омъжен?