Капитана записал в корабния дневник

Веднъж, по време на дежурство, капитана записал в корабния дневник: „Боцманът днес беше пиян“. Като разбрал това, боцманът се ядосал и обяснил на капитана, че това е единственият такъв случай.
– Наистина, много съжалявам, обаче ние сме длъжни да отбелязваме всички извънредни ситуации които се случват на кораба по време на дежурството ни.
След няколко дни, когато дежурен бил боцманът, той записал в дневника: „Днес капитанът беше трезвен“…