Кандидати за работа в разузнаването

Тествали няколко кандидати за работа в разузнаването. Дали им по един плик и им казали:
– Тука има секретни документи! Вие трябва да ги занесете на нашия агент в отсрещната сграда. Как ще разберете кой е той, си е ваша си работа. До един час документите трябва да са доставени.
Всички излезли от стаята и се запътили към отсрещната сграда, а само един се шмугнал в тоалетната и отворил плика. Вътре намерил лист, на който било написано: „Върнете се обратно, Вие сте приет на работа!“