Кадмий (Cadmium – Cd)

Кадмий (Cadmium) е хмичен елемент, сребристобял на цвят, сравнително мек и ковък метал с висока способност да поглъща неутрони. Кадмия изгаря при силно нагряване. Химическият елемент кадмий е разтворим в киселини, но не и в основи. Кадмия се добива главно от полиметални руди. Много от съединенията на кадмия са силно отровни. Приложение той намира основно в атомните реактори, в производството на алкалните акумулатори (никел-кадмиевите батерии), при антикорозионните покрития, леснотопимите сплави и други. Кадмиевият сулфид (CdS) се използва в качеството си на полупроводник.Кадмий (Cadmium)

Ето и как изглеждат окислените парчета Кадмий, всяко от тях с големина около два сантиметра.Окислен кадмий - кадмиев оксид

Кадмиевият Оксид (CdO) е жълто-кафеникаво силноотровно вещество.