Изкарали един слон в цирка

Изкарали един слон в цирка и конферансието казало:
– Който успее да разсмее слона, ще получи сто лева.
Един човек от публиката излязъл, отишъл до слона и му пошушнал нещо. Слона прихнал да се смее и щял да се задуши от смях. Дали му сто лева на човека, обаче слона не спирал да се смее и взел да се задушава. Уплашил се конферансието и казал:
– Сега, който накара слона да спре да се смее, ще получи двеста лева! Излязъл пак същия човек и слона млъкнал! Дали му парите и го попитали:
– Какво толкова му каза двата пъти?
– Първия път му казах, че моя е по-голям от неговия и той се разсмя!
– А после, как го накара да млъкне?
– Ами, показах му го!