Иванчо си стоял в час по математика

Иванчо си стоял в час по математика и си мислил: „Ех, сега какво да правя? Марийка от 2-ри“В“ каза, че е бременна. Петя от 3-ти „А“ също. Нямам пари за ядене. Какъв ти алкохол, какви цигари… Нашите не дават пари и ще трябва да откажа или пушенето или алкохола, ама нали после всички ще ми се смеят…“.
В този момент, учителката го изпитала:
– Иванчо, колко прави 2 по 3?
– Прави 6 госпожо. Ех, да ви имах проблемите…