Иванчо изпращал Марийка на санаториум

Иванчо изпращал Марийка на санаториум за един месец. Завел я до ЖП гарата и тя се качила във влака. Показала се Марийка от прозореца на влака, а Иванчо стоял на перона. Когато влакът потеглил, Иванчо дал своите последни заръки:
– Да се храниш, да спиш и да не се е*еш!
Колелетата тракали, влакът се засилвал, а Марийка извикала през прозореца:
– Какво каза? Не чух, не чух!
Иванчо тичал след влака и повтарял все същото, но изведнъж си блъснал главата в един стълб. Изскочили му искри от очите и в яда си, той извикал:
– Абе, ходи да се е*еш колкото искаш, бе, мамка ти стара…
Влакът вече бил на повече от сто метра, когато Марийка извикала от прозореца:
– Чух, чух…