Имало едно време, една принцеса

Имало едно време, една принцеса. Нея никой не можел да я задоволи. Всички които се пробвали, били изнасяни на носилка от стаята. Един ден,  дошъл някакъв старец и тръгнал да влиза в нейната стая.
– Дядо, да не би  да ти се умира вече? – попитал един от останалите мераклии.
– Не се притеснявай за мене! – отговорил стареца.
Влезнал той в стаята и не след дълго, от там се разнесли охканията и пъшканията на принцесата. След известно време, тези звуци утихнали и дядото излязъл от стаята, но не на носилка а на крака. Като видели това, другите попитали стареца, как е успял да го направи.
– Вие пробвахте ли да си вкарате главата? – попитал ги дядото.
– Ами да, разбира се, че сме пробвали! – отвърнали те.
– А пробвахте ли да мърдате с уши?