Някога имало един смел и силен рицар

Някога имало един смел и силен рицар. Той дочул, че се е появил някакъв голям и зъл дракон, който опустошавал всички земи през които минавал. Рицарят яхнал своя кон и отишъл да го търси. След доста време, рицарят стигнал до една много висока планина. Обиколил я цялата и видял входа на огромна пещера. Тогава рицаря извикал с все сила в пещерата:
– Ехооооо, драконе! Излез да се бием на живот и смърт!
– Хубаво бе, ще се бием, щом като си казал! – чул се глас отвисоко. Само престани да ми крещиш в гъза!