Имало едно време един цар

Имало едно време един цар. Той имал един син. Дошло време синът му да се жени и той събрал всички моми от царството, за да си избере синът му невеста. Понеже конкуренцията била голяма, от всичките избрали три девойки. Изправили се те пред царя и той им казал:
– Давам ви по едно сандъче пълно със злато. Искам след шест месеца да дойдете тук. Правете със златото каквото си искате.
Минали се шест месеца и девойките отишли при царя и той ги попитал.
– Кажете сега какво направихте със златото, което ви дадох?
Първата казала:
– Царю честити. аз купих земи с това злато. Купих също къщи и животни, а другите ги вложих и ето сега ти връщам ти три ковчежета, плюс земите и другите къщи и животни.
Втората казала:
– Царю честити, аз си купих някои неща, ходих по екскурзии, купони, ресторанти и почти изхарчих всичкото злато. Ето, връщам ти ковчежето с остатъка.
Третата казала:
– Царю честити, аз не мога да харча чужди пари и затова връщам ковчежето, така както ми го дадохте.
Царят се обърнал към сина си и му казал:
– Синко, виждаш какви са кандидатките. Кажи ми коя искаш за жена!
Синът извел царя на страни и му казал:
– Абе, тате, може ли да взема онази с големите цици?