Играх си на пощальон

Мисис Смит приготвя вечерята, когато в кухнята влиза малкия Робърт.
– Какво прави, миличък, цял ден?
– Играх си на пощальон.
– Пощальон ли? Как стана това, след като нямаш писма?
– А, имах огромна купчина. Намерих ги в една стара торба на тавана, здраво завързани с панделка. Пуснах по едно във всяка кутия на нашата улица.