Хормони

Хормоните са продукти на ендокринната система, отделяни направо в кръвта, по-рядко в лимфата. По своя химически строеж хормоните са протеиди, стероиди или близки до аминокиселините. Строежът на много хормони е установен, част от тях се получават синтетично. някои тъкани и органи образуват и вещества с действие, подобно на хормоналното. Основната физиологична роля на хормоните е въздействието върху обмяната на веществата, растежа, половите функции и много други в тясно взаимодействие и под регулацията на централната нервна система. За нормалната дейност на организма е необходима най-строга координация в отделянето на различни хормони и техните количества. Отклоненията предизвикват обикновено характерни хормонални заболявания. Много естествени или синтетични хормони и техни производни намират широко приложение в медицината. По-важни хормони са:

Хормони на хипофизата

Соматотропен хормон – регулира растежа на тялото и всички негови органи.

Тиреотропен хормон – стимулира развитието и дейността на щитовидната жлеза.

Адренокортикотропен хормон – въздейства на кората на надбъбрека.

Гонадотропни хормони – регулират функциите на половите жлези у мъжа и жената.

Интермедин – влияе върху пигментацията при студенокръвните животни, като при бозайниците е с неясна роля (ако изобщо има такава).

Вазопресин – повишава кръвното налягане.

Окситоцин – възбужда съкращенията на маточните мускули.

Адиуретин – регулира обратното поемане на водата в бъбречните каналчета (при недостатъчност се развива безвкусен диабет).

Хормони на надбъбрека

Адреналин, кортикостероидни хормони, адренокортикоидни и естрокортикоидни хормони – с второстепенно влияние върху половите органи. При недостатъчност на хормони от надбъбрека се развива Адисонова болест, болест на Къшинг и други.

Хормони на щитовидната жлеза

Тироксин и трийодтиронин – съдържащи йод хормони, с главно действие върху обмяната на веществата. При увеличено отлъчване се развива базедова болест, а при намалено се развива микседема и кретенизъм.

Хормони на околощитовидните жлези

Паратиреоиден хормон (паратхормон) – регулира калциево-фосфорната обмяна. При недостатъчност се появяват гърчове (тетания, спазмофилия).

Хормони на задстомашната жлеза

Инсулин – регулира въглехидратната обмяна и подпомага превръщането на глюкозата в гликоген.  При недостатъчност на инсулин се заболява от диабет.

Глюкагон – превръща гликогена в глюкоза и увеличава кръвната захар. Действа и върху обмяната на мастите.

Липокаин – предотвратява натрупването на мазнини в черния дроб.

Хормони на половите жлези

Мъжки и женски полови хормони – влияят върху  развитието и функциите на половите органи. При смущения в половите хормони възниква хермафродитизъм.