Хоризонт

Видове хоризонт:

Видим хоризонт

Видимия хоризонт е въображаема линия, в която се пресичат небесната сфера и видимата земна повърхност.

Истински (математически) хоризонт

Истинския хоризонт е пресечена линия на небесната сфера с равнина през центъра на Земята, перпендикулярна към отвесната линия на мястото на наблюдение.

Изкуствен (астрономически) хоризонт

Изкуствен хоризонт представлява хоризонтална огледална повърхност, реализирана чрез стъклена повърхнина или свободна повърхнина на живак в съд (дава точно посоката зенит – надир).