Хан Кубрат извикал синовете си

Хан Кубрат извикал синовете си в шатрата и им казал:

– Деца мои, нека всеки от вас да вземе по една пръчка от този сноп и да я строши.
Взел всеки от синовете по една пръчка и я строшил.
– Хайде, синове мои, сега вземете по още една пръчка и я строшете.
Взели те по още една пръчка и я строшили. От цялото това трошене на пръчки, в центъра на шатрата се образувал огромен куп съчки.
– А сега, синове мои… – казал Кубрат с тържествен глас. – Напалете ми един огън, че умрях от студ, бе хаймани!

Вашият коментар