На един грузинец му се приискало да оправи някой мъж

На един грузинец му се приискало да оправи някой мъж. Влязъл в една уличка, сложил на земята банкнота  от десет доларова и се скрил в сянката . По едно време се приближил един украинец и видял парите . Огледал се наляво, надясно, сложил ръка на задника си, навел се и ги взел . „Хитър е!“ – помислил си грузинецът . Отишъл и заложил нови десет долара и пак се скрил в сянката . Приближил се един руснак и с незабележимо движение взел доларите, без дори и да се спре . „Ловък е!“ – помислил си грузинецът . След това заложил нова десетарка и пак се скрил . Приближил се друг грузинец. Погледнал доларите, ритнал ги нанякъде и продължил без да ги вземе . „Горделив е!“ – помислил си грузинецът . Отишъл да си вземе доларите, навел се … „И МНОГО КОВА-А-А-А-А-АРЕН!“